คาดวันนี้!หยุดสุดท้ายช่วงปีใหม่ รถหลั่งไหลเข้ากรุงฯกว่า6.4แสนคัน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มีความห่วงใยประชาชนที่ได้เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่ 1-4 ม.ค.66 หลังจากเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 66 จึงมอบนโยบายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชน เน้นพิเศษเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยคาดการณ์ว่าวันนี้ 2 ม.ค.66 ซึ่งเป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ จะมีปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทางรวมทั้งสิ้น 649,897 คัน

สำหรับช่วงระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65-1 ม.ค.66 มีจำนวนปริมาณจราจรเข้าและออกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น4,074,129 คัน โดยแบ่งเป็นฝั่งขาเข้า 1,917,727 คัน และฝั่งขาออก 2,156,402 คัน จึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทาง ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65-1 ม.ค.66 ทล.ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 13,114 คน โดยมียอดผู้ใช้บริการสะสมรวม 4 วัน ดังนี้

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ สะสมรวม 53,741 ราย แบ่งเป็น 1.จุดให้บริการทั่วไทย จำนวน 43,193 ราย 2.จุดพักรถโดยสาร (Rest Area) จำนวน 10,307 ราย 3.ศูนย์อำนวยการ (สำนักงานทางหลวง) จำนวน 4 ราย และ 4.ศูนย์ปฏิบัติการ (แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง) 237 ราย ขณะที่จุดบริการห้องน้ำ 106,246 ครั้ง รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 1,305 ครั้ง อาทิ การซ่อมเบื้องต้น แบตเตอรี่หมด น้ำมันหมด และ ยอดการให้บริการสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.65-1 ม.ค.66 มียอดรวมการให้บริการ 8,426 ครั้ง

ในด้านการบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจรจำนวน 113 แห่ง 16 สายทาง ปิดจุดทางแยก 80 แห่ง 26 สายทางปิดจุดกลับรถ 234 แห่ง 47 สายทาง รวมทั้งบริหารจัดการทางเข้า-ออกบริเวณสถานีบริการน้ำมันจำนวน 24 จังหวัด 69 แห่ง นอกจากนี้มีการเปิดช่องทางพิเศษบนทางสายหลักจำนวน 6 สายทาง ได้แก่ ทล.1, ทล.2, ทลคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 204, ทล.32, ทล.304 และ ทล.348 เพื่อความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนและช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวง

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับปริมาณรถที่ใช้บริการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวทิศทางเดียว (วันเวย์) สำหรับรถขาออกระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค.65 มียอดผู้ใช้บริการสะสม 3 วัน รวม 62,929 คัน และสำหรับรถขาเข้าระหว่างวันที่ 1-4 ม.ค.66 พบว่าเมื่อวันที่ 1 ม.ค.66 ซึ่งเปิดให้บริการขาเข้าเป็นวันแรก มีรถใช้บริการทั้งสิ้น 16,454 คัน แบ่งเป็นรถที่ขึ้นใช้บริการจากขามทะเลสอ 4,953 คัน และขึ้นใช้บริการจากสีคิ้ว 11,501 คัน โดยช่วงปากช่อง-สีคิ้ว สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม.75 ช่วงลำตะคอง ได้ 23%

นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามสภาพการจราจรแบบ Real Time ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic และเว็บไซต์ http://www.highwaytraffic.go.th และกรมทางหลวงบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 409 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ) 119 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่ง และจุดให้บริการจุดพักรถบรรทุก 85 แห่ง (โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ) รวมถึงการเปิดห้องน้ำบริการประชาชนภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 581 แห่ง

ซึ่ง ณ จุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวงสายหลักจำนวน 515 คัน เน้นการให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมเบื้องต้น โดยเน้นให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้ทางในเส้นทางสายหลักและครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงและการแจ้งเหตุผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอดจนศูนย์ประสานงานของแขวงทางหลวงทั่วประเทศ

ทล. พร้อมดูแลด้านความสะดวกปลอดภัยการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 มอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 (โทรฯฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193

You May Also Like

More From Author