แพงไปไหม- เสาไฟโซล่าเซลล์ ต้นละเกือบ 7 หมื่นบาท

เสาไฟเจ้าปัญหาดังกล่าว ติดตั้งในพื้นที่บ้านเนินผาสุก หมู่ 6 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พบว่าเสาไฟดังกล่าวเป็นระบบโซล่าเซลล์เมื่อทีมข่าวสำรวจเสาไฟในช่วงกลางคืนก็พบว่าเสาไฟบางต้นไม่ส่องสว่างแล้ว ท…