เปิดข้อมูลโรงงานพลุ เปลี่ยนชื่อต่อใบอนุญาตหลังระเบิดปี 65

ต้องยอมรับว่าเหตุโรงงานพลุระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง และทุกครั้งก็มักจะมีการพูดถึงเรื่องของตั้งโรงงาน และการขออนุญาตประกอบกิจการ แม้ว่าโรงงานที่เกิดเหตุล่าสุด จะมีการขออนุญาตถูกต้อง แต่ก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยว…