"สภาแพทย์แผนไทย" จับมือ ม.ราม เปิดตลาดงานแผนไทย สู่โลกอาหรับ ผ่านกลไก ศอ.บต.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ลงนามความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.ช…