“คมนาคม” ไทย-สหรัฐ ร่วมถกสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเดินทางระบบราง!

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร. พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ (Workshop on Grade Crossing Safety) ภายใต้ความช่วยเหลือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงคมนาคม …