12 มิ.ย. ฟังความเห็นทางด่วน “กะทู้-ป่าตอง” ครั้ง 3 หลังเอกชนเมินยื่นประมูล!

“ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับเอกสารสำหรับการคัดเลือก…